Членове

На среща с нашите членове - Park Lane Developments

Имаме удоволствието да Ви представим четвъртото видео от видео-кампанията "На среща с нашите членове" на ФБТИК с участието на Таня Косева-Бошова, управляващ съдружник на Park Lane Developments, водеща компания за изграждане, развитие и управление на бизнес недвижими имоти с фокус върху първокласните офис площи.

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

[Translate to Bulgare:] PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin