Посещение на предприятие

Посещение на ВЕЦ Своге (Akuo Energy) по случай Деня на енергетика

На 23 юни 2022 г., по повод предстоящия празник на енергетика, френската компания Akuo Energy, специализирана основно в производството на електроенергия от възобновяеми източници, покани свои партньори в най-новата водноелектрическа централа в портфолиото на компанията – ВЕЦ „Своге“, каскада от пет малки водноелектрически централи по поречието на р. Искър край Своге.

Господин Стефан Делайе, Председател на ФБТИК, беше сред официалните гости.

По време на събитието, експерти от компанията разведоха гостите и разказаха за спецификата на дейността, използваща енергията на водна маса за произвеждане на електричество.

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

[Translate to Bulgare:] PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin