Комуникация - Преса  •  Интервю

Репортаж за развитието на индустрията на видеоигрите в България

Репортаж на TV5 Monde за развитието на дигиталната индустрия с фокус сектора на видеоигрите в София, който процъфтява през последните години, с участието на директорката на камарата г-жа Весела Тодорова-Мозеттиг, г-н Адриан Баки, основател на компанията Trixir и член на камарата, както и г-н Леополд Морел, управител на Global Genom Corporation и избран член на УС на ФБТИК. 

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin