Webinar  •  Общо събрание

Общо събрание на ФБТИК

Събитието е приключило *please note that booking the event in your calendar does NOT mean that you are registered. You need to register first if you want to attend an event.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на Френско-българска търговска и индустриална камара Ви съобщава, че свиква ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на асоциацията, както това бе надлежно обявено в ДВ. С оглед санитарните мерки, взети от правителството в следствие от извънредното положение, тазгодишното събрание ще се състои под формата на видеоконферентна среща на платформата Зуум и ще се проведе в четвъртък 21ви май 2020 г. в 18 часа, когато ще започне връзката по Зуум.

За да присъствате на събранието Ви молим:

  • Да се регистрирате още от този момент предварително на следния линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpce2prDwpEtV4J9XFj9XrIt7SkfLx1Mub. Ако не разполагате с профил в плаформата Zoom, ще бъдете поканени да на направите такъв (регистрацията е безплатна).
  • Да се присъедините в деня на Общото събрание, четвъртък 21ви май 2020 г., от 18:00 ч. през персонализирания линк, който ще Ви бъде изпратен посредством автоматично съобщение, което ще се генерира в отговор на Вашата регистрация онлайн.

При липса на кворум в 18 часа, Общото събрание ще започне в 18:30 часа с броя присъстващи и представени членове.

Всеки член може да представлява най-много трима други членове на ФБТИК. Модел на пълномощно за изтегляне е приложенo по-долу  като само оригинал, надлежно подписан от упълномощителя, ще бъде взет предвид. Молим да ни изпратите предварително Вашите пълномощни на contact(@)ccifrance-bulgarie.org, за да можем да ги регистрираме, както и да ни изпратите оригиналния документ по пощата на следния адрес: Френско-българска търговска и индустриална камара, гр. София, бул. „Цар Освободител“ 8А, ет. 2, с цел оригиналните пълномощни да могат да бъдат взети пред вид при изчислението на гласовете за протокола от Общото събрание.

Дневният ред е следният :

  1. Приемане отчет за дейността за периода 2019 г.
  2. Приемане на финансовия отчет за периода 2019 г.;
  3. Програма за дейността и бюджетни предвиждания за 2020 г.;
  4. Разни

Всички участници в събранието ще могат да гласуват директно на зададените въпроси, чрез маркиране с кликване на отговор от няколко предложения („За“, „Против“ или „Въздържал се“) в онлайн формуляр, който ще бъде активиран в момента на гласуване. Участниците, които представляват повече от един член, могат да сигнализират в пространството за разговори „Chat” към срещата, гласуването на своите пълномощници, в случай на глас, различаващ се от техния.

 От провеждането на Общото събрание ще бъде направен видео запис.

Документите, свързани с дневния ред също ще бъдат пубикувани предварително. Регистрацията на членовете на ОС ще започне от 18:00 ч. в деня на Събранието.

Напомняме, че членският внос трябва да бъде платен преди деня на Общото събрание, за да може да упражните валидно правото си на глас по време на събранието.

 

 

С уважение,

Управителният съвет

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin