Обучение

Обучение с BSDI: Устойчиво развитие, екологичен преход и КСО

Language: френски и български език

Събитието е приключило

*please note that booking the event in your calendar does NOT mean that you are registered. You need to register first if you want to attend an event.
[Translate to Bulgare:]

 

С оглед на екологичните промени, предизвикани от глобалното затопляне, въвеждането на политика за устойчиво развитие е едно от основните предизвикателства пред нашите общества в социален, икономически и индустриален план. Kак да разработите бизнес план за действие? И най-важното - откъде да започнем? ФБТИК Ви предлага кратък курс на обучение, който ще разгледа основните области, които трябва да бъдат разбрани и приложени във вашата компания, ще затвърди знанията ви за устойчивото развитие и ще ви даде солидна основа, за да гарантирате устойчивостта и успеха на фирмената политика в областта на околната среда.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Разбиране на концепциите за устойчиво развитие, екологичен преход, КСО
 • Осмисляне на предизвикателствата свързани с вашата компания
 • Получаване на методологична и илюстративна информация за започване или разработване на стратегия за устойчиво развитие и оформяне на план за действие
 • Определяне на ключовите фактори за успешно прилагане сред служителите

ПРОГРАМА

 • Определения и основи на устойчивото развитие, роля и предизвикателства пред бизнеса
 • Определяне на ролята и отговорностите на бизнеса по въпросите свързани с околната среда
 • Прилагане на политика за устойчиво развитие в бизнеса: добри практики
 • Вътрешно управление на промяната и екологичния преход - ключът към успеха
 • Измерване на въздействието, как да изберете подходящия инструмент: ESG, GRI, ISO 26000, TNFD, CRDS,…
 • Идентифициране на подходящите стандарти които ще позволят на бизнеса да изгради устойчива политика
 • Комуникационна стратегия свързана с устойчивите дейности на бизнеса

 

Обучние на български и френски език
Групата се състои от 10 участника

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin