Комуникация - Преса

ФБТИК участва в среща с мининистъра на иновациите и растежа, г-н Даниел Лорер

Френско-българската търговска и индустриална камара участва в среща между ръководствата на Двустранните търговски и индустриални камари в България, мининистъра на иновациите и растежа (Министерство на иновациите и растежа), г-н Даниел Лорер и изпълнителния директор на InvestBulgaria Agency / Българска Агенция за Инвестиции, г-н Стамен Янев.

Министърът на иновациите и растежа, г-н Лорер, заяви амбициозните си планове за новото ведомство с приоритетна насоченост към привличането на инвестиции.

Председателят на ФБТИК, г-н Стефан Делайе, взе активно участие в дискусията и сподели изразените от страна на търговските организации основни проблеми, с които се срещат потенциалните инвеститори у нас. Г-н Делайе наблегна на липсата на достатъчно свободна и квалифицирана работна ръка, както и необходимостта да се работи за по-успешното промотиране на регионите с по-висока безработица.

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

[Translate to Bulgare:] PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin