COVID-19

Информация за членовете на ФБТИК – Въздействие на епидемията от коронавирус COVID-19 Първи мерки в подкрепа на бизнеса

Скъпи членове,

Изправено пред епидемията от коронавирус Covid-19, българското правителство предвижда въвеждането на следните мерки в подкрепа на бизнеса.

1. Подпомагане на заетостта в компании, пряко засегнати от епидемията от коронавирус. Държавата ще поеме 60% от месечната заплата на служителите на засегнатите компании за период от 3 месеца (еквивалентът на обезщетението за безработица). Останалите 40% ще се заплащат от работодателя. Възползването от тази мярка ще става чрез подаване на документи. Процедурата ще се управлява от Агенцията по заетостта и от регионалните центрове по заетостта. Финансирането се осигурява от бюджета на Националния осигурителен институт. Критериите за допустимост все още се разработват - ще трябва да бъдат доказвани временните трудности и реалните перспективи за запазване на подкрепяните работни места.

2. Финансова помощ чрез Българската банка за развитие - ББР (член на ФБТИК). ББР предвижда създаването на кредитна линия за подкрепа на ликвидността на засегнатите компании. Министърът на финансите ще предложи увеличаване с 500 млн. лева на капитала на ББР, с цел предоставяне на гаранционни линии на търговските банки и улесняване отпускането на кредити за бизнеса. Освен това ББР ще може чрез търговските банки временно да придобива част от капитала на предприятия в затруднено положение, което ще осигури финансиране за компаниите с 0% лихва (текущата цена на капитала).

3. Удължаване до 30 юни на срока за годишното счетоводно приключване и плащането на данъчните задължения.

4. Сроковете за плащане на местните данъци и такси също ще бъдат удължени.

На линка по-долу можете да следите наложените ограничения по различните европейски граници : Коронавирус в Европа - интерактивна карта с рестрикции и ограничения по границите.  

Европейската комисия определи бюджет от 37 млрд. евро в рамките на политиката на сближаване за подкрепа на здравния сектор, пазара на труда и МСП. Финансирането ще бъде осигурено чрез преструктуриране на всички европейски финансови инструменти и фондове. България ще получи 1,385 млрд. евро от този бюджет, т.е. неизползвани или преразпределени средства от финансовата рамка 2014-2020. По този начин Европейският инвестиционен фонд следва да предостави 8 млрд. евро под формата на заеми за 100 000 европейски малки и средни предприятия.  Очаква се България да получи и кредитни линии, предоставени от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Френско-българската търговска и индустриална камара ще Ви съдейства като Ви информира за процедурите, които следва да се извършат с оглед възползване от така приетите мерки.

Весела Тодорова-Мозеттиг
Директор

София, 17-ти март 2020 г.

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin