Посещение Latécoère в Пловдив

Екипът на ФБТИК и нейният председател, Стефан Делайе, посетиха производствената база на своя член Латекоер в Радиново, Пловдив, с цел представяне на техните бъдещи проекти. Посещението бе уважено и от Н.П. г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция в България.

[Translate to Bulgare:]

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin