Равносметка за събитие  •  Webinar

Втора конференция - Nearshoring в България

Във връзка със състоялата се в четвъртък международна онлайн конференция „Bulgaria as a Top Nearshoring destination“ министърът на икомомиката, г-н Лъчезар Борисов изтъкна, че според последните проучвания на работодателски и бизнес организации 95 на сто от чуждите компании, които вече са направили инвестиции в България, са готови да ги разширят. България запазва положителна тенденция на интерес към възможностите за инвестистиране през предизвикателните 2020 и 2021 г.

Генералният директор на нашия член NASEKOMO Ксавие Марсенак изложи причините си да установи своето иновативно предприятие в България, в допълнение на други успешни примери на установени в България чуждестранни компании в рамките на международната конференция « Bulgaria as a New Top Nearshoring destination ».

Можете да гледате цялата онлайн конференция тук, като е необходимо да го отворите през youtube: 

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

[Translate to Bulgare:] PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin