Networking Vibe - март 2019

Месечна среща на членовете на камарата с участието на дамите от Ladies Forum : възможност за създаване на нови контакти и за развитие на бизнеса.

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

Равносметка за събитие

Представяне на Годишник 2019

По-силни заедно - активно участие от страна нашите членове и партньори по повод събитието, на което представихме новия Годишник на членовете на...

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

[Translate to Bulgare:] PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin