Равносметка за събитие

Общо събрание 2022

[Translate to Bulgare:]

Управителният съвет на ФБТИК имаше честта да приветства членовете на Общо събрание на асоциацията, което се проведе в Гранд Хотел София в четвъртък, 30 ноември 2022 г.

Отчетът за дейността на 2021 г., финансовият отчет за 2021 г., както и програмата за дейността и бюджетните предвиждания за 2022/23 г. са темите, които бяха представени от директора г-жа Весела Тодорова-Мозеттиг и които бяха приети с единодушната подкрепа, изразена от участниците.

Президентът на ФБТИК, г-н Стефан Делайе, благодари на екипа на Камарата, както и на членовете, чийто брой нараства с всяка изминала година и които допринасят за динамиката и просперитета на организацията.

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

[Translate to Bulgare:] PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin