За камарата

Среща с Никола Барбутов, заместник-кмет на София

Тази седмица се проведе среща със заместник-кмета на София, г-н Никола Барбутов, който отговаря за европейските политики. ФБТИК беше представлявана от своя председател г-н Стефан Делайе, г-жа Венета Писарска,  член на Управителния съвет и директора на Камарата, г-жа Весела Тодорова-Мозеттиг. Дискусиите бяха съсредоточени върху потенциала за сътрудничество, задълбочаването на двустранните отношения, инвестициите и иновациите.

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin