Актуално за компаниите

Виолета Кунце става съпредседател на комитет в Международната асоциация на адвокатите (IBA)

Виолета Кунце, съдружник в адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ (ДГКВ), бе избрана за съпредседател на Комитета по право на информационните и комуникационни технологии към Международната асоциация на адвокатите (IBA) с мандат от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г.  За първи път в историята на Международната асоциация на адвокатите (IBA) представител от региона на Централна и Източна Европа, и по-специално от България, се назначава на позиция от толкова висок ранг.

Комитетът по право на информационните и комуникационни технологии към Международната асоциация на адвокатите (IBA) е водещ световен форум за практикуващи юристи със специален опит или интерес в сектора на комуникациите. Със своята 70-годишна история, IBA е сред най-авторитетните  професионални организации на юристи, адвокатски колегии и правни дружества.   

Като Ръководител на Телекомуникационната и медийна практика на ДГКВ и съпредседател на Корпоративната практика и практиката по сливанията и придобиванията на ДГКВ, Виолета притежава задълбочени познания и опит в областта на технологиите, медиите и телекомуникациите. Виолета има над 20-годишен опит като съветник и консултант на големи вътрешни и външни доставчици на телекомуникационни, медийни и онлайн услуги по техни ключови проекти в България.

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

Актуално за компаниите

Garmen Hills: Journées Portes Ouvertes

Garmen Hills will regularly propose cultural and musical events. In partnership with the ASTRY gallery (www.astrygallery.com), based in Sofia we have...

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin